Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları:

Programlar, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilere ders notları, e-öğrenme içeriği, video dersler gibi materyaller sunulmaktadır. Öğretim sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, online sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır.

Üniversitenin sunduğu uzaktan eğitim programları
Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı
Güvenlik ve Adli Bilimler Tezsiz Yüksek Lisans
Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı
İlahiyat Lisans Tamamlama Programı

Ücretler Ne Kadarı?
Programları tercih edecek öğrenciler, her yarıyıl örgün öğrenim harcına ve üniversite yönetimince belirlenen uzaktan eğitim ücretine tabidirler. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında her yarıyıl için öğrenim ücreti 385 TL`dir.

Daha yeni Daha eski

Recent Posts