Türkiye'nin açık öğretim ve uzaktan eğitimde duayen üniveristesi Anadolu Üniversitesi binlerce öğrencisi ve yüzbinleri aşan mezunuyla, alanında liderliğini sürdürüyor.
Üniversite bünyesinde 2013-2014 öğretim yılında açılan uzaktan eğitim programları
şöyle:  • Bilgi Yönetimi Önlisans Programı
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı
  • Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
  • Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı
  • Kimya Teknolojisi Önlisans Programı
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı

    Öğrencilerin yukarıdaki programlara kayıt yaptırabilmeleri için 2012 ÖSYS sınavına katılmış olmaları, sınavdan EA puan türünde 145 ve üstü puan almış olmaları ve ÖSYM tarafından kendilerine verilen formlarda tercihlerini yaparken bu bölümü seçmeleri gerekmektedir. Programa, eşit ağırlıklı puan sıralamasında en yüksek puanı alan 100'er öğrenci kabul edilecektir.

Programlar 2012-2013 öğretim yılı için ücret 385 TL/Dönem olarak belirlenmiştir. Tüm programlar 4 dönem olarak verilmektedir.
Bilgi Yönetimi Önlisans Programı: Günümüzde bürolarda günlük faaliyetlerinin büyük bir bölümünü bilgisayarla gerçekleştiren insanların sayısı giderek artmaktadır. İşletmelerde sekreter, memur ya da orta düzey yönetici olarak çalışan çoğu kişinin, şu anda bilgisayar kullanmasalar da, gelecekte birer bilgisayar kullanıcısı olmaları beklenmektedir.

Bilgi Yönetimi Önlisans Programı bilgi çalışanı olara​k nitelendirilen, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmeye yönelik bir programdır. Bilgi işçilerinin ortak özelliği, yaptıkları iş ne olursa olsun, günlük faaliyetlerinin önemli bölümü bilgiyi oluşturmak, bilgiye erişmek, bilgi üzerinde işlemler gerçekleştirerek bilgiyi dönüştürmek, bilgiyi iletmek ve bilgiyi saklamak gibi temel işlemlerden oluşmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı

'Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı', Uzaktan Eğitim Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılmaktadır.


Eczane Hizmetleri Önlisans Programı
Eczane Hizmetleri Önlisans Programı uzaktan eğitim sistemi ile gerçekleştirilecek olup, programda yer alan derslerin yürütülmesinde başlangıçta üniversitemizin Eczacılık Fakültesi ile, ilerleyen dönemlerde ülkemizdeki diğer Eczacılık Fakülteleri ile işbirliği yapılacaktır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve programda yer alan uygulamalı Pratik İlaç Bilgisi, İlaç Şekilleri yürütülmesi şeklinde olacaktır.

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Önlisans Programı

Bu programdan mezun olan öğrenciler ile Gıda Güvenliği ve Kontrol Sistemi içerisinde Gıdalarda Mikrobiyolojik Kriterlerini ve Uygulamalarını bilen yardımcı personel ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı

Kimya Teknolojisi Önlisans Programı kapsamındaki Matematik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri isimli derslerin yürütülmesinde Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesinin sırasıyla Matematik ve Fizik Bölümlerinden, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinin yürütülmesinde ise üniversite içindeki ilgili birimlerden destek alınmaktadır. Bunun yanında, bu programın uzaktan öğretim formatına uygun olarak yürütülebilmesi için üniversitenin ilgili birimlerinden TV programı, ders meteryali hazırlanması gibi konularda teknik ve teknolojik destek alınmaktadır.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Önlisans Programı; Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı
Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak sayısı gittikçe artan sağlık kurumlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak tıbbi cihazları kullanacak ve testleri yapabilecek eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Sağlık Programları Bölümünde yürütülen Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans Programı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan ve doğruluk, netlik, tekrarlanabilirlik bakımından uygun sonuçlar verebilen çalışanlar yetiştirmek gayesi ile oluşturulmuştur.
Daha yeni Daha eski

Recent Posts