Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Bünyesinde verilen uzaktan eğitim bölümleri şöyle,

Ar-Ge Ve Teknoloji Yönetimi Eğitimi
Bu program ile katılımcılara rekabet ortamında organizasyonlar açısından ar-ge ve teknolojiyi yönetmenin anlamına dair bakış açısı kazandırmak ve kullanılan yöntem ve modellere ilişkin kapsamlı ve yorumlayıcı düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun zorunlu kıldığı temel iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanların farkındalık düzeylerini artırmaktır.

İşletme Yönetimi Sertifika Programı
Firmalara ihtiyaç duydukları işletme yönetimi konularında eğitim vererek çalışanların mesleki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak, eksik yönlerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Lojistik Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Günümüz ekonomik koşullarında kalıcı rekabetin sağlanmasının en önemli ayağı, tüketici istek ve beklentilerini karşılayan ürün ve hizmetlerin doğru yerde doğru zamanda ve uygun koşullarda olmasının sağlanmasıdır. Ürün ve hizmetin sunulmasının temel yapı taşlarından olan lojistik ve tedarik zinciri yönetimi konularının tüm boyutlarıyla paylaşılması amaçlanmaktadır.

Reklam Üretim Süreci
Reklam Üretim Süreci eğitimi kapsamında, katılımcılara reklamın yapım ve yayın aşamasına kadar geçen süreçlerin öğretilmesi
Reklam Üretim Süreci eğitiminde, Reklam nedir? Reklam türleri nedir? Reklamın kavram çerçevesi, reklam planlama süreci, reklamın görsel ve sözel bileşenleri, reklam kampanyası ve oluşum süreci, brief hazırlama, reklam analizi yapma, reklam araştırmaları ve yayınları konularında bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Uygulamalı Risk Değerlendirme Eğitimi
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun zorunlu kıldığı risk değerlendirmesi konusunda bilgi verilmesi yanında, çeşitli ortamlara dönük risk değerlendirmesi uygulamalı olarak yaptırılmaktadır.
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu, yasal zorunluluklar, Risk, Tehlike, Etki derecesi, Risk değerlendirme yöntemleri, süreci, genel ve sektörel tehlikelerin belirlenmesi, risk belirleme, iyileştirme ve önlemler, eylem planları ve kontrol çizelgelerin oluşturulması, örnek uygulamalar yaptırılması

Web Tasarım Ve Programlama Sertifika Programı
Internet ve Web teknolojilerini etkin kullandırmak. Herhangi bir editör ile web sayfası hazırlatmak. Kişisel web sitesi oluşturtmak. Hazırlanmış web sitelerini internet ortamında yayımlamak. Web Geliştirme Editörlerinin kullanımı. Dinamik web sitesi ile ilgili kavramları açıklayabilmek. Sunucu için gerekli programların ayarlarını yapabilmek. Dinamik sayfalar için gerekli HTML dosyalarını ve Scriptleri oluşturabilmek. Algoritma tasarımı yapabilmek. Betik dillerinden en az biri ile (PHP,ASP,CFM,JSM vb.) temel seviye programlama yapabilmek. Veritabanı bağlantısı oluşturabilmek. Dinamik web sitelerinin yönetim ve güncellemesini yapabilmek.

Web Uygulama Hacking Teknikleri Ve Önlemleri Eğitimi
Web standartlarını açıklayabilmek. Açıklık tespitinde doğrulama eğilimini belirlemek. Web uygulamalarında bulunan açıklık keşif tekniklerini açıklayabilmek. Otomatize açıklık tespit araçlarını kullanabilmek. Web uygulama açıklık tiplerini açıklayabilmek ve ilgili açıklık denetimlerini gerçekleştirebilmek.

Yönetim Ve Organizasyon Sertifika Programı
Yönetim ve Organizasyon Programı kapsamında; yönetim ve organizasyon, genel işletme, iktisada giriş konularında güncel bilgiler aktarılarak, katılımcıların mevcut bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Daha yeni Daha eski

Recent Posts